DIF Soldaterprojet

Samarbejdsaftale

Danmarks styrkeløft forbund
DIF Soldaterprojekt & Dansk Styrkeløft Forbund har indgået et tæt samarbejde for gruppen af skadede veteraner

Aftalen betyder, at Dansk Styrkeløft Forbund fra 2018, som en del af deres strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund, vil have et særligt fokus på skadede veteraner.

Det vil på et senere tidspunkt blive offentliggjort præcist, hvordan indsatsen for skadede veteraner tilrettelægges, og hvilke særlig tilbud gruppen for mulighed for at benytte sig af. 

Men er du fysisk eller psykisk skadet veteran og allerede nu ønsker at starte med styrkeløft, så kontakt DIF Soldaterprojekt på acn@dif.dk

Så vil vi allerede nu kunne igangsætte et forløb hos din lokale styrkeløftsklub. 
 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.

DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2020.
 

Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud gennem blandt andet allerede etablerede aktiviteter med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance som overgangsfasen kræver af en, når man går fra militær til civil.

Kontakt

T: 21466862

E: acn@dif.dk