DIF Soldaterprojekt

Om DIF Soldaterprojekt

DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.
 

Projektet skal anvende idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale
netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran.

 

Projektet skal også skabe forudsætningerne for, at veteranerne over tid kan indgå i den almindelige foreningsidræt i veteranens nærområde. Dette sker ved først at etablere platforme, hvor veteraner i mindre og trygge
rammer kan motiveres til at komme i gang med idræt (safe zones). Derfra skal der etableres en naturlig overgang til, at idrætsaktiviteten for veteranerne kan fortsætte i den lokale idrætsstruktur.

 

Projektinformation

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med  Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.


Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud gennem blandt
andet allerede etablerede aktiviteter med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance, som kræves i overgangen fra militær til civil.

DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2020.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.

DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2020.
 

Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud gennem blandt andet allerede etablerede aktiviteter med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance som overgangsfasen kræver af en, når man går fra militær til civil.

Kontakt

T: 21466862

E: acn@dif.dk