DIF Soldaterprojekt

Samarbejdsaftale

Fitness ø
DIF Soldaterprojekt & Fitness Ø i Aalborg tilbyder træning for skadede veteraner i Aalborg

"FitnessØ er en foreningsbaseret motionsklub, der er 100% styret af medlemmerne, og hvis øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel karakter, og alle klubbens indtægter går til uddannelse og indkøb af nyt motionsudstyr.

I FitnessØ sætter vi sundhed og trivsel over alt. Vi tænker ikke kun på store muskler men i højre grad på fysisk velvære og sund motion.

FitnessØ er et motionscenter med tilbud for enhver."

For særlig aftale med Fitness Ø kontakt DIF Soldaterprojekt HER for at høre mere. 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.

DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2020.
 

Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud gennem blandt andet allerede etablerede aktiviteter med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance som overgangsfasen kræver af en, når man går fra militær til civil.

Kontakt

T: 21466862

E: acn@dif.dk