Aftale om samarbejde

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune og DIF Soldaterprojekter samarbejder tæt omkring den lokale veteranindsats i kommunen. Det sker blandt andet ved, at vi i fællesskab støtter op om den enkelte skadede veteran, der er interesseret i idræt samt en fælles indsats omkring synlighed og arrangementer for skadede veteraner i Aalborg Kommune.

 

Aalborg Kommune og DIF Soldaterprojekt arbejder således på at øge livskvaliteten og sundheden for kommunens skadede veteraner for derigennem at bane vejen for øget trivsel, job eller uddannelse.

Vi tilbyder blandt andet Fitness i Aalborg igennem Fitness Ø 

 

For mere information om samarbejdet og veteraninitiativer i Aalborg Kommune kontakt

Aalborg Veterankoordinator

Veterankoordinator

Telefon

Henry Sørensen

E-mail

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.

DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2020.
 

Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud gennem blandt andet allerede etablerede aktiviteter med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance som overgangsfasen kræver af en, når man går fra militær til civil.

Kontakt

T: 21466862

E: acn@dif.dk